Μαρτυρικά βάπτισης: Ο συμβολισμός τους στο μυστήριο της βάπτισης

Η βάπτιση είναι το μυστήριο όπου αποτελεί την είσοδο του ανθρώπου στην Εκκλησία. Με το βάπτισμα το παιδάκι αποκαθαίρετε από το προπατορικό αμάρτημα μέσω του νερού, το οποίο συμβολίζει το αίμα του Ιησού Χριστού. Η βάπτιση είναι το ιερό μυστήριο που γίνεται μόνο μια φορά στη ζωή μας και καθετί έχει τη σημασία αλλά και […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top