Στέφανα γάμου: Συμβολισμοί από τα βάθη των αιώνων έως σήμερα

Η τελετή του γάμου στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, αποτελεί μία αρχαία κι επιβλητική λειτουργία, με την οποία ένας άνδρας και μία γυναίκα ενώνονται ενώπιον του Θεού, αναγνωρίζοντας ότι η αγάπη τους έχει τις ρίζες της σ’ αυτόν, που είναι η ίδια η αγάπη! Οι συμβολισμοί στο μυστήριο του γάμου είναι πάρα πολλοί και φυσικά συγκινητικοί, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top